Psychosztuka

Poczuj się lepiej

Myśli katastroficzne i wizje katastroficzne

 

Wizje katastroficzne mogą być następstwem samowolnie rozwijających się myśli katastroficznych. Wizje katastroficzne mogą powodować równie silne lub nawet silniejsze w konsekwencji reakcje stresowe, niż same myśli katastroficzne. Wizje są szczególnie dotkliwe dla "wzrokowców", czyli ludzi, których dominującym zmysłem w postrzeganiu świata jest wzrok. Wizje katastroficzne potrafią być bardzo realistyczne i powodować dotkliwe, długo utrzymujące się objawy zdenerwowania. Mogą pojawiać się nagle w ciągu dnia lub w snach.

 

 Technika wizualizacji świadomej zamiany.

Jest kilka technik kontrolowania i leczenia myśli i wizji katastroficznych. Jedną z nich jest technika świadomej/uważnej wizualizacji. Powinna być techniką towarzyszącą przy jednocześnie stosowanych technikach poznawczo - behawioralnych i początkowo najlepiej w gabinecie psychologa, bo muszą być do niej stworzone specjalne warunki bezpieczeństwa. W warunkach domowych może być stosowana z pełnym powodzeniem już po pierwszym jej doświadczeniu u psychologa.

Polega ona na tym, że w momencie, w którym nachodzi nas myśl katastroficzna dowolnej treści staramy się ją zatrzymać. Zaprzestajemy jakiegokolwiek sposobu uniknięcia jej i walki z nią. Siadamy w jakimś miejscu albo po prostu zatrzymujemy się. Chodzi o natychmiastowe przerwanie wykonywanych czynności. Zamykamy oczy i wypowiadamy do samych siebie katastroficzną myśl, która nam przyszła do głowy. Następnie wyobrażamy sobie jakąś formę dla tej myśli . 

 

Chodzi o stworzenie dla takiej myśli odpowiednika w obrazie. Jeżeli przychodzi nam do głowy myśl: „jutro wszyscy zginiemy”, to wyobrażamy sobie jakąś formę tej zagłady, np. wielki wybuch, wielką powódź, wielki pożar albo błyski - dowolnie, a może po prostu ciemność, wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji i przypadkowego obrazu w ułamku sekundy. Zatrzymujemy ten obraz pod powiekami, bo musimy nad nim zapanować. Zrobimy to w taki sposób, że wyobrazimy sobie dokładne jego przeciwieństwo. 


Jeżeli przyszedł nam do głowy wybuch, to siłą wyobraźni naszym zadaniem jest zamienić ten wybuch na obraz idealnie łagodnej, cichej i bezpiecznej przestrzeni – czy to będzie pole, łąka, las czy ogród, to nie ma znaczenia, jeśli tylko jest przeciwieństwem tego, co destrukcyjne w naszym obrazie.

 

Jeżeli swojej katastroficznej myśli nadaliśmy wygląd ciemności, to siłą wyobraźni zaczynamy rozjaśniać tę ciemność na ulubiony, jasny kolor. Jeżeli jakiejś myśli katastroficznej daliśmy wygląd wielkiego, wściekłego psa, który rzuca się na nas, to oczyma wyobraźni zamieniamy go w łaszącego się ratlerka lub w nasze ulubione zwierzątko. Jeżeli obrazem jakiejś naszej myśli katastroficznej jest klęska jakiegoś naszego przedsięwzięcia w postaci, np. rozpadającego się domu, to zamieniamy ten obraz na idealnie odnowiony, murowany pałac otoczony kwitnącym ogrodem.


 

W tej technice ważne jest, by myśli nadać obraz i z obrazu stworzyć dokładne przeciwieństwo. Nie zmuszamy się zatem do myślenia „uda się, uda się, uda się”, itd. kiedy myślimy, że nie uda się. Tworzymy obraz dla słów „nie uda się” i tworzymy przeciwieństwo tego obrazu, a nie przeciwieństwo słów. W przypadku osób cierpiących na wizje katastroficzne technika jest prostsza, bo wymaga jedynie stworzenia przeciwieństwa obrazu.   

Warto poćwiczyć tę technikę i nie zrażać się, kiedy wizja katastroficzna będzie bronić się przed zamianą na swoje przeciwieństwo. Warto zmuszać się do stworzenia obrazu przeciwnego tak, by wizja destrukcyjna znikła całkowicie. Na początku trzeba tę operację wykonywać wiele razy dziennie, ale przy zachowaniu cierpliwości skutki mogą być długotrwałe. Po chwilowym, silniejszym ataku myśli destrukcyjnych, wizje przeciwne zaczynają dominować.

Jeżeli ktoś nie może skorzystać z pomocy psychologa, a poczuje się pewniej, będąc instruowanym prze kogoś obok, to może poprosić o wydanie poniższych poleceń komuś zaprzyjaźnionemu. Pozwoli to przejść przez myśl lub wizję katastroficzną bezpieczniej i łagodniej.

  1. Jaka to myśl?
  2. Zamknij oczy i wyobraź sobie tę myśl. Jak wygląda?
  3. Wyobraź sobie, że ten obraz ustępuje i pojawia się jego przeciwieństwo. Co jest przeciwieństwem tego obrazu?
  4. Opisz dokładnie swój przeciwny do poprzedniego obraz. Co w nim jest?
  5. Odetchnij głęboko trzy razy z naciskiem na długi wydech.    

Na każde z tych pytań trzeba osobie pomagającej odpowiedzieć głośno i wyraźnie. 

Osoby, które szukają pomocy w tym temacie zapraszam TUTAJ

 

Udanej wizualizacji przeciwieństw|-o zZ... zZ... zZ...:-]